Pełnomocnictwo ogólne
Darowizna,  Nieruchomości

Co to jest pełnomocnictwo ogólne – i kiedy się przydaje?

Pełnomocnictwo ogólne to bardzo popularne rozwiązanie, szczególnie w przypadku przedsiębiorców. Udzielając komuś takiego pełnomocnictwa, dana osoba może w naszym imieniu załatwić wiele spraw. Jednak czy w każdej sytuacji można skorzystać z takiego upoważnienia?

Rodzaje pełnomocnictw

Pełnomocnictwo, czyli upoważnienie do wykonywania pewnych czynności w imieniu mocodawcy. Wyróżnia się trzy rodzaje pełnomocnictw: ogólne, rodzajowe oraz szczegółowe. W przypadku tego ostatniego ma się do czynienia z sytuacją, w której upoważnia się osobę trzecią do wykonania konkretnie określonej czynności. Z kolei pełnomocnictwo rodzajowe, które upoważnia pewien rodzaj czynności (np. wyłącznie podpisywanie umów).

Pełnomocnictwo ogólne

Jedną z najbardziej popularnych form upoważnienia jest pełnomocnictwo ogólne. Ma ono miejsce wtedy, gdy osoba upoważnienia stronę trzecią do wykonywania bliżej niesprecyzowanych czynności. O takich czynnościach mówi się, że należą one do zwykłego zarządu.

Co musi zawierać pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo powinno zawierać kilka elementów. Po pierwsze powinny zostać określone jego strony – czyli mocodawca i pełnomocnik. W treści wskazuje się także elementy takie jak PESEL, miejsce zamieszkania czy numer dowodu osobistego. Sporządzając pełnomocnictwo należy także określić, na jaki czas jest ono udzielone. W przypadkach nieujętych w tym akcie, należy stosować się do przepisów Kodeksu Cywilnego.

Pełnomocnictwo w formie notarialnej?

Co do zasady, pełnomocnictwo nie jest umową, a jednostronnym oświadczeniem np. przedsiębiorcy, ze wskazaniem osoby, która może załatwić sprawę w jego imieniu. Jednak jest od tej zasady pewny wyjątek. W przypadku, gdy czynność która ma zostać wykonana w formie pełnomocnictwa musi mieć formę aktu notarialnego – także pełnomocnictwo musi zostać wykonane w ten sposób.

Przykładem takiej sytuacji jest darowizna lub zakup nieruchomości. W związku z tym, że obrót nieruchomościami musi być dokumentowany notarialnie, nie ma możliwości kupienia lub sprzedania nieruchomości na podstawie pełnomocnictwa ogólnego.

Pełnomocnictwo ogólne to dla wielu przedsiębiorców bardzo duża wygoda. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystko da się załatwić na podstawie takiego upoważnienia.