Darowizna mieszkania od rodziców
Darowizna,  Nieruchomości

Darowizna mieszkania od rodziców – czy to same korzyści?

Darowizna mieszkania od rodziców to jeden z bardziej popularnych sposobów przeniesienia prawa własności w rodzinie. Dlaczego właśnie taki typ umowy cieszy się tak dużym uznaniem? Wiąże się to przede wszystkim z możliwością zwolnienia z podatku.

Jak przebiega darowizna mieszkania?

Darowizna to forma umowy, w której pomiędzy stronami ma miejsce nieodpłatne świadczenie. W związku z tym jest to częsty sposób na przekazywanie majątku wewnątrz rodziny.

Przekazywanie darowizny wiąże się z możliwością zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Wystarczy tylko zgłosić otrzymanie ruchomości czy nieruchomości do odpowiedniego urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od daty jej otrzymania.

Darowizna mieszkania od rodziców – w związku z tym, że jest to obrót nieruchomościami – musi zostać sporządzona u notariusza. To właśnie notariusz bierze na siebie odpowiedzialność, że umowa zostanie przygotowana zgodnie z prawem. To także prawnik zobowiązuje się do poinformowania organów skarbowych o tym zdarzeniu – tym samym chroniąc przed możliwością niespełnienia wymogów niezbędnych do skorzystania ze zwolnienia. Notariusz za swoje usługi pobierze taksę notarialną, której wysokość jest uzależniona od wartości rynkowej danej nieruchomości.

Spadek a darowizna mieszkania od rodziców

Innym sposobem na przekazanie nieruchomości swoim potomkom jest zapisanie jej w testamencie. W odróżnieniu od darowizny, syn lub córka stanie się właścicielem nieruchomości dopiero w chwili śmierci rodzica i otrzymania spadku. W przypadku pierwszej grupy pokrewieństwa (np. wstępni, zstępni, małżonkowie) także można korzystać ze zwolnienia z podatku.

Jednak to właśnie darowizna mieszkania od rodziców pozostaje rozwiązaniem korzystniejszym, jeżeli zwróci się uwagę na możliwość klarownego i bezkonfliktowego uporządkowania spraw. Załatwienie tego typu kwestii jeszcze za życia, pozwoli uchronić bliskich zmarłego przed pojawieniem się sporów. W związki tym umożliwi to uszanowanie woli umierającego.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wszelkie obawy związane z koniecznością zabezpieczenia prawa do mieszkania można zminimalizować poprzez ustanowienie służebności. Warto przy tym pamiętać, że dla osoby obdarowanej – pod względem podatkowym – nie ma różnicy czy otrzyma ona nieruchomość w formie spadku czy darowizny.