Dział spadku
Prawo Spadkowe

Dział spadku – jak przebiega i o czym pamiętać?

Kiedy majątek dziedziczony po zmarłym jest dziedziczony przez kilka osób, następuje dział spadku.

Jak przebiega taki podział?

Kiedy mamy do czynienia ze wspólnym spadkiem?

Wspólny spadek czyli co?

Ze wspólnym spadkiem ma się do czynienia wtedy, kiedy majątek zmarłego przypada przynajmniej dwóm spadkobiercom. Wówczas pojawia się wspólność majątku spadkowego.

Jednak taki ustrój majątkowy nie jest stanem pożądanym. Spadkobiercy powinni wyjść z wspólności poprzez dział spadku. Można to zrobić poprzez umowę lub też w drodze postępowania sądowego.

Dział spadku – przebieg

Dział spadku może przebiegać na kilka sposobów. Spadkobiercy mogą zdecydować, w jakich proporcjach majątek będzie dzielony pomiędzy nimi. Możliwa jest także sytuacja, w której zdecydują o sprzedaży całości majątku, a następnie dokonają podziału uzyskanych środków.

Warto zwrócić uwagę, że dział spadku powinien uwzględniać wolę spadkodawcy, która jest wyrażona w testamencie. Jednak gdy sposób podziału, jaki został wskazany przez zmarłą osobę jest trudny lub niemożliwy do zrealizowania, spadkobiercy mają dużą swobodę w kształtowaniu podziału.

Podział spadku – w sądzie czy u notariusza?

Czy dział spadku będzie wygodniejszy do przeprowadzenia u notariusza czy też lepiej zdecydować się na postępowanie sądowe? Zdecydowanie lepiej jest wybrać znacznie szybszą, tańszą i wygodniejszą formę – czyli wizytę w kancelarii notarialnej.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że dział spadku musi mieć formę aktu notarialnego tylko w sytuacjach, w których w skład spadku wchodzi nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielcze prawo własnościowe – podobnie jak w przypadku wszystkich innych transakcji związanych z obrotem nieruchomościami. Jeżeli w skład spadku nie wchodzą takie dobra – wówczas możliwa jest dowolna forma umowy.

Dział spadku to czynność mająca na celu uregulowanie spraw związanych z majątkiem spadkodawcy. Wybór formy notarialnej jest znacznie rozsądniejszym wyjściem niż zdecydowanie się na postępowanie sądowe. Warto pamiętać o tym, że w przypadku, gdy w spadku nie znajdują się nieruchomości – umowa nie musi przyjmować formy notarialnej.