Europejskie poświadczenie spadkowe
Prawo Spadkowe

Europejskie poświadczenie spadkowe – na czym polega?

Z pewnością nie każdy z nas słyszał o akcie prawnym, jakim jest Europejskie poświadczenie spadkowe.

Okazuje się jednak, że jest to bardzo często spotykane rozwiązanie, które może dotknąć niemal każdego z nas.

Poświadczenie spadkowe a prawo w innym kraju

Europejskie poświadczenie spadkowe zostało wprowadzone po to, aby ułatwić międzynarodowe postępowania spadkowe. Jednak na czym dokładnie ono polega? Aby uzyskać spadek trzeba najpierw wykazać prawo do spadku. W sprawach krajowych wystarczy udanie się do notariusza lub sądu aby uzyskać poświadczenie dziedziczenia. Jednak gdy np. Polak umiera we Francji sprawa mogłaby się nieco skomplikować.

Jeżeli spadkobierca nie ustanowi w testamencie, czy kolejność dziedziczenia ma regulować ustrój prawny Polski, w takiej sytuacji obowiązywać będą przepisy kraju, w którym zmarł.

W związku z tym, aby uzyskać spadek od osoby, która zmarłą w innym kraju, konieczne będzie przedłożenie, obowiązującego we wszystkich krajach Unii Europejskiej, Europejskiego poświadczenia spadkowego. Dzięki takiej instytucji, spadkobierca nie będzie musiał tracić czasu, pieniędzy i energii na konieczność przechodzenia przez procedurę tłumaczenia i uznawania poświadczenia dziedziczenia za granicą. Trzeba przy tym zaznaczyć, że przed ujednoliceniem poświadczenia spadkowego w krajach europejskich, postępowanie spadkowe było o wiele bardziej skomplikowane i uciążliwe dla spadkobiercy.

Europejskie poświadczenie spadkowe – jak je wyrobić?

Wspomniane Europejskie poświadczenie spadkowe można uzyskać w łatwy sposób udając się do kancelarii notarialnej lub sądu. W obu sytuacjach wydanie takiego aktu nie będzie znacząco różnić się od postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku czy też wydania aktu poświadczenia dziedziczenia.

Jak widać, wprowadzenie Europejskiego poświadczenia spadkowego to dla spadkobiercy bardzo duże udogodnienie. Dzięki temu – niezależnie od tego czy spadkodawca zmarł w Polsce, czy też za granicą, postępowanie będzie bardzo podobne.

Gdy zaś chodzi o koszty wydania takiego poświadczenia, nie powinny one przekroczyć kilkuset złotych. Jak widać – podział majątku spadkowego, nawet w przypadku sprawy międzynarodowej, wcale nie musi wiązać się z dużymi trudnościami dla spadkobierców.