Opłata notarialna od darowizny
Darowizna,  Nieruchomości

Opłata notarialna od darowizny – kiedy trzeba ją płacić?

Czy opłata notarialna od darowizny jest zawsze obowiązkowa? Okazuje się, że nie.

W przypadku wielu typów umów nie ma potrzeby wizyty w kancelarii notarialnej.

Od czego to zależy?

Darowizna ma miejsce wtedy, gdy pomiędzy stronami umowy ma miejsce nieodpłatne świadczenie. Przedmiotem takiej umowy może być zarówno mienie ruchome, jak i nieruchomości. Koszty z jakimi wiąże się darowizna są zależne od kilku czynników.

Darowizna a kwestie podatkowe

Najważniejszą cechą darowizny jest to, że wiąże się ona z przekazaniem danej rzeczy nieodpłatnie. A zatem jest to bardzo specyficzna forma umowy, ma ona zastosowanie przede wszystkim pomiędzy członkami rodzinami – w końcu w przypadku obcych sobie ludzi częściej stosuje się umowy sprzedaży.

W związku z tym, prawo – uwzględniająć interesy podatników – umożliwia skorzystanie ze zwolnienia podatkowego w przypadku tego darowizny przekazywanej pomiędzy najbliższymi członkami rodziny (rodzice i zstępni lub małżonkowie). W przypadku innych grup pokrewieństwa również można liczyć na różnego rodzaju preferencje podatkowe.

Aby skorzystać ze zwolnienia trzeba pamiętać o zgłoszeniu darowizny do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy. W przypadku przekroczenia tego terminu traci się prawo do zwolnienia.

Opłata notarialna od darowizny

Aby mieć pewność, że umowa darowizny przebiegnie w sposób chroniący interesy obu stron umowy, warto zdecydować się na jej sporządzenie u notariusza. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie ma takiego obowiązku w przypadku np. przekazania gotówki czy samochodu. Inaczej ma się sprawa podczas sporządzania umowy przekazywania nieruchomości – w takiej sytuacji konieczna jest wizyta u notariusza.

Aby umowa przekazania nieruchomości – czy to w formie darowizny czy też sprzedaży – miała moc prawną, musi ona zostać sporządzona jako akt notarialny. Jednak ile będzie wynosiła opłata notarialna od darowizny? Taksa jest uzależniona od wartości przekazywanej nieruchomości.

Jak widać opłata notarialna od darowizny będzie mieć zastosowanie wtedy, gdy przekazywanym świadczeniem jest mieszkanie, dom lub działka. W innych sytuacjach darowizna może zostać sporządzona w formie dowolnej umowy.