Opłata notarialna od darowizny
Darowizna

Opłata notarialna od darowizny – zalety tej formy umowy

Darowizna jest bardzo popularnym sposobem na przekazywanie prawa własności majątku. Jednak czy opłata notarialna od darowizny nie jest dużym problemem? Z jakimi kosztami trzeba się liczyć w przypadku zdecydowania się na podpisanie na taką umową?

Koszty i rodzaje darowizny

O darowiźnie mówi się wtedy, kiedy pomiędzy dwoma stronami umowy ma miejsce bezpłatne świadczenie. Najczęściej jest to przeniesienie prawa własności np. mieszkania czy działki budowlanej.

Jest to szczególna forma umowy, popularna przede wszystkim w rodzinach. Jest to związane z faktem, że w przypadku najbliższych krewnych (rodzice, dzieci, małżonkowie), darowizna pozwala na zwolnienie z podatku. Aby móc z niego skorzystać wystarczy w terminie 6 miesięcy od spełnienia świadczenia złożyć odpowiednie oświadczenie do urzędu skarbowego.

Czy oznacza to, że darowizna będzie się wiązać z brakiem jakichkolwiek kosztów? Wszystko zależy od przekazywanego świadczenia.

Opłata notarialna od darowizny

W związku z tym, że przedmiotem darowizny bardzo często jest nieruchomość, trzeba liczyć się z koniecznością sporządzenia aktu notarialnego – pod rygorem nieważności umowy. W przypadku innych składników majątku nie ma takiego wymogu.

Czy opłata notarialna od darowizny jest dużym wydatkiem? Okazuje się, że nie. Podobnie jak inne taksy notariusza, także opłata notarialna od darowizn jest uregulowana prawnie. Dokładna wysokość taksy jest zależna m.in. od wartości rynkowej przekazywanej nieruchomości.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że notariusz bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe sporządzenie umowy. To właśnie on informuje także urząd skarbowy o zaistnieniu tego typu zdarzenia – w związku z czym nie ma obaw o np. przekroczenie ustawowego terminu.

Trzeba przy tym pamiętać, że ze zwolnienia z podatku od spadku i darowizn nie są zwolnieni dalsi krewni. W takich sytuacjach u notariusza trzeba będzie również uiścić kwotą daniny na rzecz urzędu skarbowego.

Opłata notarialna od darowizn wcale nie musi być wysoka. Koszty jakie trzeba ponieść w kancelarii w żaden sposób nie umniejszają zaletom tego bardzo korzystnego typu umowy.