Podział majątku
Prawo Rodzinne,  Umowy Majątkowe Małżeńskie

Podział majątku po rozwodzie – jak się za to zabrać?

Kiedy małżonkowie biorą ślub, zaczyna między nimi obowiązywać wspólność majątkowa. Jednak w momencie rozwodu, ma miejsce podział majątku pomiędzy rozstających się współmałżonków.

W jaki sposób przebiega? Jak zadbać o to, by przeszedł on bez problemów.

Na czym polega podział majątku?

Podczas zawierania małżeństwa powstaje wspólność majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabywane w trakcie trwania związku. W momencie rozwodu wspólność pomiędzy współmałżonkami przestaje obowiązywać. Co to oznacza w praktyce? Otóż w tej sytuacji partnerzy ubiegają się o podział majątku. W przypadku, gdy rozstanie następuje w zgodzie, wszelkich spraw można dokonać u notariusza.

Sprawa komplikuje się w przypadku, gdy brak jest zgody pomiędzy rozwodzącymi się. W takiej sytuacji podział majątku dokonuje się przed sądem. Wówczas pojawia się konieczność opłacenia wpisu sądowego, opłacenia biegłego rzeczoznawcy majątkowego czy też wynajęcia profesjonalnego pełnomocnika. Sam proces może być bardzo rozciągnięty w czasie – co może nie być na rękę żadnemu z rozwodzących się małżonków.

Jeżeli chodzi o podział majątku w sądzie nie zawsze będzie to się odbywać w równych proporcjach. Gdy jedna ze stron jest uznana za winną rozpadu, wówczas jej udział w majątku może zostać zmniejszony.

Intercyza a podział majątku

Jednak w przypadku podpisania intercyzy, sprawa majątku może przebiegać zupełnie inaczej. Decydując się na sporządzenie takiej umowy, współmałżonkowie zawężają lub rozszerzają wspólnotę majątkową. Możliwy jest zatem podział majątku już w trakcie małżeństwa.

Wprowadzana przez intercyzę rozdzielność majątkowa jest bardzo dobrym sposobem na zabezpieczenie majątku współmałżonków. Takie rozwiązanie jest stosowane np. wtedy, gdy jeden z partnerów prowadzi działalność, w ramach której zaciąga na siebie duże zobowiązania. Wprowadzone rozdzielności nie musi się bowiem wiązać z rozwodem czy jakimkolwiek rozpadem pożycia.

Podział majątku – przeprowadzony w pokojowych warunkach – może przebiec bardzo sprawnie. Notariusz wymaga przygotowania zaledwie kilku niezbędnych dokumentów (takich jak np. potwierdzenie ustania wspólności majątkowej między małżonkami, czyli np. orzeczenie rozwodu), a cała czynność może zamknąć się podczas jednego spotkania.