Podział spadku po ojcu
Prawo Spadkowe

Podział spadku po ojcu – jak się zmierzyć z tym tematem?

Czy podział spadku po ojcu lub matce musi wiązać się z problemami? W jaki sposób przebiega dziedziczenie w przypadku braku testamentu? Jak zmierzyć się z tym trudnym pytaniem i nie zwariować?

Na czym polega podział spadku po ojcu?

Podział spadku po ojcu odbędzie się wtedy, gdy ma się do czynienia z przynajmniej dwoma spadkobiercami. Aby uregulować ten stan, należy udać się albo do sądu, albo do notariusza.

Jednak w jaki sposób dzielony jest spadek? Wiele zależy od tego, czy wola spadkodawcy została spisana w formie testamentu. Warto jednak zaznaczyć, że mogą zdarzyć się sytuacje, w których nie będzie ona możliwa do zrealizowania. Wówczas duża inicjatywy będzie po stronie spadkobierców.

Podczas dzielenia majątku ojca mogą oni zdecydować czy np. ustalą odpowiednie proporcje czy też zdecydują się na sprzedaż majątku i podzielenie się pieniędzmi.

W jaki sposób przebiega dziedziczenie po ojcu? Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w pierwszej kolejności będzie to małżonka zmarłego oraz jego dzieci.

Podział u notariusza

Wizyta u notariusza jest bardzo dobrym rozwiązaniem, które wymaga jednak pojawienia się wszystkich spadkobierców. Wówczas sporządza się akt poświadczenia dziedziczenia oraz odpowiednie udziały.

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że nie ma wymogu aby podział miał formę aktu notarialnego. Jest tak wyłącznie w sytuacjach, gdy w skład dziedziczonego majątku wchodzi nieruchomość.

Droga sądowa

Jeżeli pomiędzy spadkobiercami pojawia się konflikt, często pojawia się konieczność skierowania sprawy na drogę sądową. Wówczas należy liczyć się z postanowieniem sądu, który przeprowadzi podział spadku. Można się spodziewać np. podziału fizycznego spadku lub też rozdzielenia poszczególnych elementów majątku pomiędzy spadkobierców.

Podział spadku po ojcu może zostać przeprowadzony u notariusza lub sądownie. Oczywiście jeżeli istnieje taka możliwość, warto zdecydować się na polubowny podział u notariusza. Warto jednak pamiętać o tym, że gdy chociaż jeden ze spadkobierców nie jest nastawiony polubownie, pozostaje wyłącznie droga sądowa.