Poświadczenie dziedziczenia u notariusza
Prawo Spadkowe

Poświadczenie dziedziczenia u Notariusza

Polskie prawo od 2 października 2008 roku przewiduje możliwość poświadczenia dziedziczenia także przez notariusza. Akt poświadczenia dziedziczenia jest dokumentem równoważnym do postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Dlaczego warto przeprowadzić poświadczenie dziedziczenia u notariusza?

Jest to dużo szybsza droga uzyskania dokumentu potwierdzającego prawa do spadku niż załatwianie sprawy w sądzie. Sporządzenie wszystkich formalności odbywa się na jednym spotkaniu z notariuszem po wcześniejszym dostarczeniu wymaganych prawem dokumentów. Co więcej, dokumenty są takie same jak te, które musielibyśmy przedstawić w sądzie.

Jakie skutki ma akt poświadczenia dziedziczenia?

Tak sporządzony i zarejestrowany przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Możemy się nim posługiwać w obrocie w celu wykazania praw do spadku (np. w banku, w sądzie prowadzącym księgę wieczystą dla nieruchomości, której właścicielem był spadkodawca, czy też w spółdzielni mieszkaniowej).

Kiedy notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia?

  • co do osób, które zmarły po dniu 1 lipca 1984 roku,
  • zgodna wola oraz obecność wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi,
  • zarówno przy dziedziczeniu ustawowym, jak i testamentowym.

Kiedy notariusz nie może sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia i niezbędną pozostaje droga sądowa?

  • spadkobiercy kwestionują testament/testamenty,
  • notariusz powziął wątpliwość co do osoby spadkobiercy i wysokości udziałów w spadku,
  • w sprawie brak jest jurysdykcji krajowej.