Ugoda alimentacyjna u notariusza
Prawo Rodzinne,  Rozdzielność majątkowa,  Umowy Majątkowe Małżeńskie

Ugoda alimentacyjna u notariusza – czy to jest konieczne?

Choć ugoda alimentacyjna u notariusza nie jest najczęściej stosowanym rozwiązaniem, to wiąże się ona z wieloma zaletami.

Dlaczego warto się na nią zdecydować?

W jaki sposób reguluje ona wysokość i sposób wypłacania alimentów?

Alimenty – kiedy mają zastosowanie?

Alimenty są to świadczenia pieniężne mające na celu zapewnić osobie uprawnionej – czyli dziecku – utrzymania. Chodzi tutaj przede wszystkim o pieniądze przekazywane na żywność, ubrania czy leczenie. Osobista opieka nad dzieckiem jest przeważnie domeną drugiego z rodziców.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że obowiązek alimentacyjny jest niezależny od tego czy rodzice dziecka byli małżonkami. Alimenty są wypłacane do momentu, w którym dziecko nie będzie w stanie utrzymać się samodzielnie.

Jeżeli chodzi o wysokość alimentów – jest ona ustalana na podstawie dwóch czynników. Po pierwsze będą to możliwość majątkowe rodzica. Po drugie – zwraca się uwagę na faktyczne, usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej.

Ugoda alimentacyjna u notariusza

Ustalanie alimentów to czynność kojarzona przede wszystkim z postępowaniem sądowym. Jednak warto zwrócić uwagę, że istnieje możliwość zawarcia umowy w znacznie bardziej cywilizowanych warunkach.

Ugoda alimentacyjna u notariusza może mieć miejsce wtedy, gdy ma miejsce zgoda pomiędzy oboma małżonkami. W jej ramach ustala się nie tylko wysokość świadczeń, ale także sposób i termin ich comiesięcznych płatności.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że ważną częścią umowy o alimenty jest dobrowolne poddanie się egzekucji. Oznacza to, że w przypadku gdy rodzic nie będzie wypłacał alimentów, sam akt notarialny jest tytułem egzekucyjnym, który – po uzyskaniu klauzuli wykonalności – może rozpocząć egzekucję należności. Oznacza to, że jest to bardzo dobre zabezpieczenie interesów osoby uprawnionej do świadczeń.

Koszty sporządzenia takiej umowy zależą od m.in. wysokości samych świadczeń, jak również czasu przez jaki alimenty mają być wypłacane.

Ugoda alimentacyjna u notariusza jest oznaką dobrej woli i porozumienia. Zamiast tracić czas i energię na postępowanie sądowe można zdecydować się na rozwiązanie koncyliacyjne.