Usługi prawnicze
Rozdzielność majątkowa,  Umowy Majątkowe Małżeńskie

Usługi prawnicze przy podziale majątku

Jakie usługi prawnicze mogą być konieczne podczas podziału majątku? Bez wątpienia tego typu czynność nie może odbyć się bez udziału prawników.

Jednak jakie konkretnie kwestie wymagają kontaktu z notariuszem lub adwokatem? Czy sposób w jaki wprowadzany jest podział majątku, będzie skutkował koniecznością korzystania z innych usług prawniczych?

Podział majątku – czyli co?

Osoby wchodzące w związek małżeński, zmieniają swój ustrój majątkowy. Dobra nabywane od tego momentu stają się częścią majątku wspólnego. Istnieje wyjątek od tej reguły – jeżeli pomiędzy stronami nastąpi podpisanie umowy zwanej intercyzą majątkową. Wprowadzona w ten sposób rozdzielność majątkowa sprawia, że małżonkowie dysponują wyłącznie majątkami osobistymi.

Jednak rozdzielenie majątku może nastąpić nie tylko w ramach intercyzy, ale także w trakcie rozwodu. Podziału majątku dokonuje się albo w sądzie, albo też poprzez umowę pomiędzy dwoma stronami. Czym charakteryzują się poszczególne formy rozdzielenia majątku?

Rozdzielność majątkowa a usługi prawnicze

Rozdzielność majątkowa musi zostać wprowadzona u notariusza. Jednak tego typu usługi prawnicze wcale nie muszą być bardzo skomplikowane. W przypadku dobrej woli obu stron, wystarczy tylko jedna wizyta u notariusza, podczas której dojdzie do podziału majątku.

Kiedy pomiędzy stronami nie ma porozumienia dotyczącego wkładów małżonków do majątku, rozdzielność majątkowa wprowadzana jest przez sąd. Takie rozwiązanie jest jednak bardzo rozciągnięte w czasie. Konieczność przeprowadzenia wnikliwego postępowania dowodowego sprawia, że takie sprawy bywają długotrwałe.

Do podziału majątku może dojść także w trakcie postępowania rozwodowego. W takiej sytuacji strony często decydują się na usługi prawnicze adwokata, który ma reprezentować ich interesy. To właśnie dzięki wsparciu prawnika można zabezpieczyć swój stan posiadania i uniknąć podejmowania złych decyzji związanych m.in. z nieznajomością swoich praw.

Jak widać usługi prawnicze przy podziale majątku mogą obejmować różne typy czynności. Może to być wizyta u notariusza w celu wprowadzenia rozdzielności majątkowej, a bywa to także reprezentacja przed sądem przez wynajętego adwokata – w prowadzonej sprawie o podział majątku.